سفارش تبلیغات
مدت سفارش تبلیغات در نوبت دات نت فقط یکماه میباشد .
ترتیب مدت تبلیغات نرخ تبلیغات محل تبلیغات میزان تخفیف عملیات
1 31 روزه 100/000 تومان باکس کناری سایت تخفیف ندارد سفارش تبلیغ